Монголын Даатгалын Зуучлагчдын Холбоо ТББ

МДЗХ ТББ Дүрэм

"Монголын Даатгалын Зуучлагчдын Холбоо" ТББ-ын 

2023 оны 4 - р сарын 10 - ны өдрийн Бүх 

Гишүүдийн хурлын тогтоолоор шинэчлэн найруулав.
"МОНГОЛЫН ДААТГАЛЫН ЗУУЧЛАГЧДЫН ХОЛБОО" 

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРЭМ


Татах

Powered by Froala Editor