Монголын Даатгалын Зуучлагчдын Холбоо ТББ

Сургалт зохион байгууллаа

2022/07/04 ны өдөр "Монголын тээвэр зуучлагчдын нэгдсэн холбоо"-той харилцан ойлголцлын санамж бичиг зурсантай холбоотой сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар брокер компаний даатгалын зах зээл дэх оролцоо, ач холбогдол танилцуулах, Даатгалын зах зээлийн танилцуулга, Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал, Ачаа тээврийн даатгал, Давхар даатгалын талаар нээлттэй ярилцлаа. Цаашид гишүүн компаниудын үйл ажиллагаанд шаардлагатай даатгалын хэрэгцээг хангах талаар санал гаргаж хэрэгжүүлэх талаар харилцан тохиролцлоо.

Powered by Froala Editor