Монголын Даатгалын Зуучлагчдын Холбоо ТББ

Санамж бичиг зурлаа.

2022 оны ажлын төлөвлөгөөнд багтсан мэргэжлийн холбоодтой хамтын ажиллагаа эхлүүлэх ажлын хүрээнд "Монголын тээвэр зуучлагчдын нэгдсэн холбоо"-той харилцан ойлголцлын санамж бичиг зурлаа. Тус холбоо тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 200 гаруй компанитай харилцдаг бөгөөд удирдах зөвлөлдөө 11 компанитай юм байна.
Танилцуулах сургалт тодорхой шалтгааны улмаас хойшлогдсон бөгөөд товыг дахин мэдэгдье.
Санамж бичгийн зорилго нь холбоодын үйл ажиллагааг шинэ шатанд гаргах, гишүүн байгууллагуудын харилцааг уялдуулах, салбарт даатгалын ач холбогдол, брокер компаний ач тусыг таниулахад оршино. Powered by Froala Editor